Politieke vereniging DeurneNU - Homepage

Begroting 2017

 

Deze week is de begroting gepresenteerd. De boodschap daarin is dat het steeds beter gaat met Deurne. Dat betekent dat we structureel op een positief resultaat afstevenen vanaf 2019. Maar wat merken we daar nu al van oftewel hoe kunnen we samen de vruchten te plukken?

Je kunt het allemaal lezen op http://bit.ly/2dPhkZI

In de gepresenteerde begroting komen uit de portefeuille van Helm Verhees de volgende zaken naar voren:

 

DeurneNU heeft een aantal prioriteiten gesteld en een daarvan was wonen. En zichtbaar is dat er weer volop wordt gebouwd. Bijvoorbeeld in de spoorzone en aan de Europastraat.
Ook is in deze periode het verbeteren van de bereikbaarheid een speerpunt. Het voornemen om deze fysieke barrière nu daadwerkelijk aan te pakken is het resultaat van langdurige inspanningen van het College, ondernemers, provincie, ministerie, spoorbeheerder ProRail en gemeente.
Helm Verhees gaat aan de slag met het Wegenbeheerplan 2017 – 2021 om achterstallig wegenonderhoud weg te werken. Er wordt ingezet op het vergroten van de mobiliteit voor ouderen en minder validen.
Het onderhoud van de openbare ruimte, ook uit de portefeuille van Helm Verhees, houdt velen bezig. Hierin gaat verandering plaats vinden. In de nieuwe situatie stelt en bewaakt de gemeente de minimum kwaliteitseisen voor het beheer (‘Deurnes niveau’). De wijk- of dorpsorganisatie, de aannemer, de buitendienst van de gemeente en buurtbewoners die vanuit Deurne KOEK samen het groen onderhouden, bepalen in overleg hoe het onderhoud uitgevoerd wordt. Het gaat hier om een ontwikkelmodel waarin het onderhoud ook een middel is: participatie.
De gemeenteraad heeft de subsidie aan het zwembad veilig gesteld waardoor de deze voorziening behouden kan blijven voor de verenigingen en particulieren.

Regeldruk verminderen blijft een speerpunt. Zo willen we in het buitengebied de gewenste omschakelingen van voormalige agrarische bedrijven naar wonen of andere buitengebied gebonden activiteiten eenvoudiger maken. Waar mogelijk bekijken we of leges verlaagd kunnen worden.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

Standpunt

Standpunten van DeurneNU

lees meer
Standpunt

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2014

lees meer
Verkiezingsprogramma

Kerkdorpen

Kerkdorpen van Deurne

lees meer
Kerkdorpen

Twitter

op bezoek bij partners in de zorg

In de afgelopen periode hebben er verschillende voorlichtingsavonden plaatsgevonden in Peel 6.1 verband over de zorg; WMO, jeugdzorg en de participatiewet. Inge van Laarhoven, vaak woordvoerster over deze onderwerpen, heeft deze avonden bijgewoond.

 

Lees meer