Menu
Vorige Volgende

Bestuur

BESTUUR: Relaties

“Ik hoor wel over samenwerking, maar ik vind het soms maar lastig. Worden we niet teveel opgeslokt door steden als Helmond en Eindhoven? We hebben de landelijke overheid, de provincie en de samenwerkingsverbanden in de regio. Blijven we wel genoeg invloed hebben op de ontwikkelingen in Deurne? Ik snap ook wel dat de wereld groter is en niet ophoudt bij onze gemeentegrens. Samenwerken moet, want daar worden we allemaal beter van; maar we moeten ook niet het stuur helemaal uit handen geven.”

 

Ons gemeentehuis wordt optimaal benut

Het gemeentehuis ontwikkelt zich steeds meer tot een verzamelgebouw van allerlei functies. Zo heeft Zorg in Deurne er een eigen vleugel en huisvesten er de politie, stichting Grip Op Schuld (GOS), stichting Leergeld en tijdelijk de VVV. Na vele sobere jaren en weinig onderhoud aan het gebouw is het nu nodig om te investeren in het gemeentehuis. Er is bijvoorbeeld te weinig privacy in de zorgvleugel en de klimaatbeheersing in het gebouw is slecht. Deze verbouwing kost geld, maar maakt het gebouw toekomstbestendig. Sober en doelmatig is de leidraad wat DeurneNU betreft.

Samenwerken in de regio

Deurne zal, wat DeurneNU betreft, een zelfstandige gemeente blijven die een krachtige rol vervult in de Peelregio.  Het vormgeven van de samenwerking in de regio is een grote en complexe opgave. Dat heeft het verleden laten zien en dat zal in de toekomst ook de nodige energie kosten. Korte bestuurlijke lijnen, waarin burgers zich herkennen en betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden, blijven dan ook belangrijk. Soms moeten we echt over onze eigen grenzen heen stappen en de samenwerking opzoeken en benutten, waarbij de kosten in verhouding moeten staan tot de resultaten. Op het gebied van de zorg bijvoorbeeld is dat echt nodig. Om het geregeld te krijgen, maar ook om van regionaal aanbod gebruik te kunnen maken.

Tussen de dorpen in de Peelregio (Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek) is voldoende vertrouwen en samenhang om dat goed op te kunnen pakken. Daar profiteren we allemaal van. De komende jaren moet blijken of we deze samenwerking ook op andere gebieden kunnen uitbreiden. Ook werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn regionale thema's en vragen om een benadering op regionaal en provinciaal niveau. DeurneNU vindt dat inwoners daar geen last van moeten hebben, in die zin dat zij in Deurne terecht moet kunnen om zaken te regelen. De geplande verbouwing van ons Gemeentehuis moet ruimte bieden voor deze nieuwe werkwijze en vorm van samenwerking.

Kansen in de regio

Samenwerking met Limburgse gemeentes moet meer vorm krijgen op de thema's toerisme en Greenport. Provinciale verschillen in beleid op het gebied van de landbouw, zijn aan onze burgers moeilijk uit te leggen. Deurne moet deze verschillen ter discussie stellen en pleiten voor een eenduidige aanpak, waardoor gelijke kansen ontstaan in ontwikkeling van zowel de landbouw als toerisme.

Relatie met onze inwoners

Ook relaties binnen onze gemeentegrenzen, met werkgevers, burgers, wijk- en dorpsraden, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, ondernemers, et cetera zijn belangrijk. In de afgelopen jaren zijn er momenten geweest dat die relaties onder druk zijn komen te staan. Daar moeten we van leren. DeurneNU wil blijven samenwerken, communiceren, verantwoorden en uitleggen en zo de dingen doen die het beste zijn voor Deurne.

Wat hebben we gedaan, wat blijven we doen, wat gaan we doen:

  • De samenwerking opzoeken over de provinciegrens, naast Brainport Eindhoven en Mainport liggen er ook kansen bij Greenport Venlo.
  • Ambtenaren en bestuurders moeten denken in kansen, denken in oplossingen.
  • Het gemeentehuis toekomstproof maken. Het moet een gastvrij huis blijven voor alle inwoners, ook bij evenementen op de markt.
  • Verdere digitalisering van diensten, maar ook persoonlijke begeleiding voor hen die daar niet in mee kunnen.
  • Er zijn al op verschillende manieren vereenvoudigingen toegepast bij de aanvragen van vergunningen. We zijn op de goede weg. Daar waar het kan moet het sneller, transparanter en met minder regels.

 

Website door Buro TARGET