Menu
Vorige Volgende

Omgeving

OMGEVING: Een groene gemeente

“Ik vind Deurne een groene gemeente. De openbare ruimte wordt goed bijgehouden. De straten en stoepen zijn netjes schoon en ook in het buitengebied worden de bermen en sloten goed onderhouden. De wegen zijn in orde en waar nodig worden wegen aangepakt. Door klimaatverandering zijn er steeds vaker hevigere regenbuien die meer regenwater veroorzaken. De laatste jaren is de riolering aangepakt, waardoor wateroverlast stukken is verminderd. Op punten waar nu nog steeds wateroverlast voorkomt, wordt dit de komende jaren aangepakt.”

Openbare ruimte

Na enkele jaren van versoberd onderhoud aan onze openbare ruimte, hebben we met enkele kleine investeringen een flinke verbetering bereikt. We zien nog wel ruimte voor verbetering in de effectiviteit van onze buitendienst. We verwachten meer resultaat uit het buurtgericht werken.

Omdat we de keus hebben gemaakt geen chemische middelen meer te gebruiken in de onkruidbestrijding, maken we extra kosten door het machinaal verwijderen van onkruid.    

Het beperken van wateroverlast is een belangrijk aandachtspunt. Buien worden heviger en er zijn nog verschillende plekken waar keer op keer overlast ontstaat. We hebben hier de laatste jaren goede stappen in gezet, maar er zijn nog plaatsen die moeten worden aangepakt.

Wegen en verkeer

De centrumring moet verkeersveiliger. Wij gaan het deel Heuvelstraat- Houtenhoekweg vrachtwagenvrij maken. De Europastraat moet aangepast worden om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. In Liessel willen we het deel van de Biezendreef naar de Monsieur Berkvensstraat afsluiten voor doorgaand vrachtverkeer, zodat er minder vrachtverkeer door de kom van Liessel rijdt. De Brouwhuisweg in Vlierden is een sluiproute. Veel fietsers maken van deze weg gebruik. Daarom moet er  meer aandacht komen voor de fietsveiligheid op deze weg.

DeurneNU wil investeren in het doortrekken van het snel-fietspad dat via Deurne van Horst naar Helmond loopt. Dit fietspad willen we laten aansluiten op het fietspad naar Venlo en het fietspad naar Eindhoven. De provincie wil hier ook in investeren, dus moeten we zorgen dat we in aanmerking komen voor subsidie.

Het wegenonderhoud moet goed in orde zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor onderhoudscriteria vastgesteld. Deze criteria streven we voor de verschillende soorten wegen dan ook na. Ook bruggen moeten (na jaren van achterstallig onderhoud) goed onderhouden blijven. Elk jaar gaan we  een paar onverharde wegen verharden. Dit is soms hard nodig omdat overlast van stuifzand e.d. echt groot is.

De straatverlichting wordt aangepakt en effectiever ingezet. Dit willen we doen op dezelfde manier als in Neerkant, waarbij met burgers gekeken is naar het herinrichten van de straatverlichting. De straatverlichting wordt na de technische levensduur vervangen door ledverlichting. Het effectiever inzetten kan betekenen dat er ergens minder lantaarnpalen komen te staan en op een andere plek juist weer meer. Na Neerkant wordt dit plan nu in Walsberg uitgerold. Wij zien graag dat dit in iedere kern in Deurne gebeurt.  

Milieu en klimaat

We vinden Deurne niet geschikt voor windmolens. Wat DeurneNU betreft komen in Deurne geen windmolens te staan! Wél hebben we de flinke opgave als gemeente om in 2050 al onze energie duurzaam op te wekken. Wij denken dat we met energie van de zon en met aardwarmte aan de slag moeten. De gemeente moet het goede voorbeeld geven bij het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Dit betekent dat investeringen gedaan moeten worden. Het mooie bij investeringen in klimaat, is dat deze investeringen zichzelf vaak terugverdienen. Dit zien we terug in een lagere energierekening.    

Er zijn verschillende aanvragen in onder andere het buitengebied om zonnepanelen te plaatsen. Initiatiefnemers lopen hierbij tegen beperkingen aan. We willen dit soort initiatieven zoveel als mogelijk ondersteunen. Belangrijk is wel dat we er zorg voor dragen dat zonnepanelen/ een zonneveld past in de omgeving.

Met alleen het opwekken van energie zijn we er nog niet. We zullen minder energie moeten gaan gebruiken. Om in 2050 volledig energieneutraal te zijn als gemeente, is het nodig om zonder gas te gaan bouwen. Ook is het van belang om bestaande bouw van het gas af te krijgen. DeurneNU wil op korte termijn een actieplan maken om dit te bereiken. Verschillende sportverenigingen zijn momenteel aan het onderzoeken om te investeren in ledverlichting. Ondanks dat er een landelijke subsidie voor is, blijft dit toch een behoorlijke investering voor een vereniging. Wij willen verduurzaming van onze verenigingen stimuleren. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om de sportverenigingen te helpen bij deze investering en zien kansen in bijvoorbeeld een financiering of garantstelling vanuit de gemeente.

We doen aan uitgebreide afvalscheiding en afval zetten we in als grondstof. De milieustraat speelt hier een belangrijke rol in. De inrichting en de toegankelijkheid van de milieustraat laat op sommige punten nog te wensen over. Hier moet verbetering in komen.

Wat hebben we gedaan, wat blijven we doen, wat gaan we doen:

  • Het ophalen van het oud papier is weer terug naar de verenigingen.
  • De toegankelijkheid van de milieustraat verbeteren.
  • Het fietspad in Helenaveen naar het sportpark is gerealiseerd.
  • Het bomenonderhoud is weer op peil. We voeren weer periodieke controles uit. Dit is belangrijk in verband met storm et cetera.
  • We hebben de waterafvoer verbeterd om wateroverlast tegen te gaan.
  • Speelterreintjes worden aangelegd met eigen inbreng van de buurt. De buurt beslist.
  • Het maaien van sloten en bermen is de laatste jaren verbeterd, maar is nog niet op het oude niveau. Wij vinden dat dit beter kan.
  • We hebben nieuwe toekomstbestendige straatverlichting in Neerkant succesvol ingevoerd, in nauw overleg met de inwoners van Neerkant.
  • We gaan de verlichting van schoolroutes verbeteren.
  • We gaan Zonneveld de Vlaas faciliteren.
 
Website door Buro TARGET