Menu
Vorige Volgende

Zorg

ZORG & WELZIJN: Bekommeren en beschermen

“Natuurlijk hoop je dat je het nooit meemaakt. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit of problemen heeft thuis. Toen het bij ons speelde, was ik blij dat ik ergens terecht kon met zijn zorgen. Er werd meegedacht rondom de wirwar van regelgeving, indicaties  en zorgaanbieders. In ons geval kwamen we bij de juiste mensen terecht. Toen dat toch niet voldoende bleek, werd de hulp ook uitgebreid. Het moeilijke in die periode was dat het ook met mijn vader niet goed ging. Daarvoor hebben we aan moeten kloppen bij het WMO-loket. Gelukkig werd er met ons meegedacht en werd er rekening gehouden met onze situatie. ”

 

Zorg dicht bij huis

Zorg dicht bij huis kunnen regelen en organiseren. Dat was en is voor DeurneNU altijd een belangrijk speerpunt geweest. De decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk is. We hebben voor grote uitdagingen gestaan de afgelopen jaren en dat zal zo blijven. We moeten grip krijgen op de zorg, de zorgvragers, de zorgaanbieders, op wat de doelgroepen nodig hebben en op de kwaliteit en de kosten. Dat laatste is het moeilijkste. We moeten ons realiseren dat daar voor de gemeente forse kosten aan verbonden zijn die we niet altijd volledig kunnen voorspellen, maar goede zorg staat voorop.

DeurneNU is voorstander van een wijk-/kerngerichte aanpak. Hulpverleners kennen de mensen in de wijk/ kern en de problemen die daar spelen. Zij moeten  wat ons betreft het eerste aanspreekpunt zijn en hun rol pakken in de (jeugd)hulpverlening. Dat daarnaast de rol van de huisarts als verwijzer behouden blijft, is voor DeurneNU vanzelfsprekend.

Voorkomen is beter dan genezen

DeurneNU wil investeren in vroege signalering van problemen en preventie van problemen bij kinderen. Door (eventuele) problemen al in een vroeg stadium te signaleren (bijvoorbeeld op scholen en bij consultatiebureaus), kunnen latere problemen worden voorkomen. Vroege signalering is het belangrijkste middel om te voorkomen dat we meer intensieve en duurdere zorg in moeten zetten in een later stadium. Een stevige verbinding én samenwerking tussen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en scholen is dan ook heel belangrijk om problemen op latere leeftijd te voorkomen. Dit moet de komende jaren nog meer vorm krijgen. Samenwerking en betrokkenheid van iedereen is daarbij belangrijk. Daarom investeert DeurneNU in sport, muziek, cultuur en onderwijs voor jongeren.

Kwetsbare doelgroepen

Wat voor jongeren geldt, geldt bij DeurneNU uiteraard ook voor ouderen en (andere) kwetsbare doelgroepen. Daarin hebben wij allemaal een taak. Het is het mooiste om dat wat er nodig is en wat er georganiseerd wordt, met elkaar te verbinden. Zo kunnen jong en oud, met of zonder beperking, elkaar blijven ontmoeten. Graag schenken we bijzondere aandacht voor mensen met psychische ambulante zorg in de wijk. Er moet wat ons betreft meer geïnvesteerd worden in beschermd wonen, werken naar vermogen of naar dagbesteding en in mensen met ggz-problematiek in de zorg. In de eerste plaats uit zorg voor deze mensen, maar ook om overlast in de buurt te beperken.

Iedereen doet mee

Een belangrijke manier om het gevoel te hebben dat je meedoet en mee kunt doen in de samenleving, is werk. Het doel is passend werk; werk naar vermogen. Daar waar dat niet mogelijk is, zoeken naar zinvolle activiteiten zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding. Werkgevers moeten uitgedaagd worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Daarover kunnen we bij aanbestedingen al afspraken maken.

Wat hebben we gedaan, wat blijven we doen, wat gaan we doen:

 • Subsidies mogelijk maken voor verenigingen gericht op kinderen en jongeren.
 • We gaan op zoek naar creatieve oplossingen voor de KDO, zodat ze een goede toekomstbestendige plek hebben om hun sport te beoefenen. Hierbij is medegebruik van anderen belangrijk.  
 • Subsidies behouden voor KBO’s en organisaties die zich inzetten voor groepen die ondersteuning nodig hebben.
 • Zorg dragen voor voorzieningen, zoals het zwembad, sportaccommodaties, het cultuurcentrum en gemeenschapshuizen.
 • De zorg in Deurne organiseren: dichtbij en wijkgericht.
 • Samenwerken in de zorg, waarmee wordt voorkomen dat iemand allerlei zorgverleners ziet, die van elkaar niet weten waar ze mee bezig zijn.  
 • Klantvriendelijk zijn en ondersteuning bieden bij aanvragen.
 • Het project LEEF ondersteunen, waarmee jongeren en ouderen worden uitgedaagd om actief te zijn, meer te bewegen en met cultuur in aanraking komen.
 • Dagactiviteiten ondersteunen voor ouderen in de wijken.
 • Ruimte mogelijk maken voor mantelzorgwoningen en nieuwe woonzorgprojecten.
 • Investeren in Stichting Leergeld en Grip op schuld.

 

 

 

Website door Buro TARGET